Om Nidaros Takst

Nidaros Takst AS har spesialkompetanse da vi er sertifisert av DNV GL (Det Norske Veritas), spesielt innenfor det å taksere/vurdere leiligheter i boligselskap pga tidligere tilknytning til TOBB.

Vi tilbyr følgende tjenester:

TAKSERING

Våtromsrapport

Tilstandsrapport av boliger og næringsbygg,

Verdi/lånetaksering for salg, lånefinansiering samt refinansiering av boliger

Næringstakst, vi har spesialkompetanse innen næringseiendom, TEGoVA Residential Valuer (TRV), og takserer alle typer næringseiendommer og næringstomter

Skadetaksering

Brannskjønn, innbo- og løsøreskjønn

 

BYGNINGSKONTROLL

Løpende kontroll fra byggestart
Sluttkontroll med overtakelsesforretning/protokoll
Byggelånsoppfølging/kontrollør
Uavhengig kontroll

RÅDGIVNING

Vurderinger av byggefeil med årsakssammenhenger og kalkulasjoner
Uttalelser som grunnlag for juridiske betraktninger
Rådgivning ved prosjekter med tanke på lønnsomhet og kostnader

PROSJEKTSTYRING

Prosjektledelse, totalstyring av kostnader og teknisk kvalitet
Anbudsutarbeidelser /kontrahering
Ingeniørtjenester
Byggeledelse
Bistand til søknad av byggetillatelser
Byggherreombud