Relevante linker

Takstmannen kommer.pdf
Lover og forskrifter

Avhendingslova

Bustadoppføringslova

Håndverkertjenesteloven

Lov om eiendomsmegling

Plan- og bygningsloven

TEK 10


Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014

Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014


Dokumenter

Klargjøring før befaring ved våtromsrapport